TAKADA KENZO Thi nhân của vải

TAKADA KENZO Thi nhân của vải

Vào cuối năm 2020, ông Takada Kenzo qua đời do biến chứng của COVID-19. Nhút nhát nhưng cởi mở, nhà thiết kế hàng đầu của Paris được biết đến với bản tính vui vẻ. Chúng ta tôn vinh một huyền thoại, cùng với bà Koshino Junko, bà Shimada Junko và ông Jean Paul Gaultier.