Đam mê thầm kín của Steve Jobs
The Secret Passion of Steve Jobs

Đam mê thầm kín của Steve Jobs
The Secret Passion of Steve Jobs

Nhà sáng lập Apple, ông Steve Jobs đã rất yêu "shin-hanga", một loại tranh in khắc gỗ của Nhật Bản. Trong tập này, các chuyên gia và những người bạn cũ của ông nhìn lại để xem bộ sưu tập tuyệt đẹp này có thể đã hình thành gu thẩm mỹ của riêng ông như thế nào.