Người khám phá tâm linh
Spiritual Explorers

Người khám phá tâm linh
Spiritual Explorers

Nhật Bản – một đất nước của kỳ quan và bí ẩn vượt thời gian. Tính tâm linh sâu sắc của người Nhật đã chiếm được trái tim của nhiều người trong quá khứ. Hành trình khám phá tinh hoa của thế giới tâm linh Nhật Bản bắt đầu.