Sát cánh
Side by Side

Sát cánh
Side by Side

Cùng nhau nỗ lực. Những câu chuyện đầy cảm hứng về những người Nhật đang hợp tác với các địa phương ở nước đang phát triển, giúp họ giải quyết vấn đề và tạo dựng cơ hội.