Niềm tự hào Namie  Hành trình hồi hương của rượu quý
The Pride of Namie: How a Beloved Sake Made its Way Home

Niềm tự hào Namie Hành trình hồi hương của rượu quý
The Pride of Namie: How a Beloved Sake Made its Way Home

Trận sóng thần 2011 quét qua thị trấn Namie phá huỷ xưởng rượu sản xuất Iwaki Kotobuki, loại sake quý trong vùng. Gần 10 năm sau, một nghệ nhân nấu rượu bắt tay vào tái hiện hương vị rượu độc đáo này.