Magical Japanese

Magical Japanese

Khám phá sự phong phú và chiều sâu của ngôn ngữ Nhật Bản, đồng thời khám phá cách các từ ngữ và cách diễn đạt phản ánh lịch sử, văn hóa và thế giới tự nhiên.