Học tiếng Nhật qua Tin tức
Learn Japanese from the News

Học tiếng Nhật qua Tin tức
Learn Japanese from the News

Chương trình mới giúp các bạn học tiếng Nhật và tìm hiểu về Nhật Bản thông qua tin tức bằng tiếng Nhật đơn giản. Không chỉ học các cách diễn đạt trong tiếng Nhật mà chúng ta còn tìm hiểu cả tình hình mới nhất ở Nhật Bản.