Nhật ký Căn bếp Satoyama
Satoyama Kitchen Diary

Nhật ký Căn bếp Satoyama
Satoyama Kitchen Diary

Tại nhà nghỉ “Căn bếp Satoyama” ở Hida Takayama, đầu bếp Nobuko và ông Makoto, chồng của bà và là một nhà quay phim, đưa chúng ta vào hành trình ẩm thực với các món địa phương, lần này là một bữa tiệc rau rừng.