Thắp sáng tương lai: Hành trình haute couture mới nhất của nhà thiết kế thời trang Nakazato Yuima

Thắp sáng tương lai: Hành trình haute couture mới nhất của nhà thiết kế thời trang Nakazato Yuima

Một nhà thiết kế trẻ tên Nakazato Yuima đã trở thành nhà thiết kế khách mời tại Bộ sưu tập Paris Haute Couture từ năm 2016. Anh là người thắp sáng cho tương lai của thời trang. Chúng tôi đã có chuyến hành trình theo chân anh suốt sáu tháng.