Tiếng Nhật du lịch thật dễ!
Easy Travel Japanese

Tiếng Nhật du lịch thật dễ!
Easy Travel Japanese

Khi du lịch Nhật Bản lần đầu tiên, chúng ta cần biết những câu nói nào?
Qua các đoạn băng video dài 3 phút, các bạn có thể học một số mẫu câu để sử dụng ngay khi tới Nhật Bản, cũng như những thông tin hữu ích khi du lịch tại Nhật Bản.
Cùng học những mẫu câu này để chuyến đi thú vị hơn nhé!