Cùng nhau học tiếng Nhật
Easy Japanese

Cùng nhau học tiếng Nhật
Easy Japanese

Đây là chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật phiên bản mới lần đầu tiên phát trên truyền hình. Các bạn có thể học các mẫu câu đơn giản dùng trong cuộc sống hàng ngày cũng như khi du lịch Nhật Bản. Hãy theo dõi chương trình và thực hành nói tiếng Nhật.