Chương trình NHK Đặc biệt
NHK Documentary

Chương trình NHK Đặc biệt
NHK Documentary

Đúng thời điểm và vượt thời gian. Phóng sự sâu sắc đầy thuyết phục của NHK về những vấn đề tại Nhật Bản cũng như trên thế giới xung quanh chúng ta, về quá khứ, hiện tại và tương lai.