Giao lộ văn hóa
Culture Crossroads

Giao lộ văn hóa
Culture Crossroads

"Giao lộ văn hóa" gồm một số chương trình thường kỳ với chủ đề tạo ra một xã hội đa văn hóa. Chương trình trả lời các câu hỏi về Nhật Bản của khán giả quốc tế, tìm hiểu về các chương trình giao lưu quốc tế và đưa ra lời khuyên về cách ứng phó thảm họa.