Core Kyoto

Core Kyoto

Trái tim vượt thời gian của cố đô Nhật Bản. Là nơi giàu truyền thống văn hóa, Kyoto ngày nay vẫn tiếp tục là nguồn cảm hứng và sáng tạo.