Nơi chúng tôi gọi là nhà
Where We Call Home

Nơi chúng tôi gọi là nhà
Where We Call Home

Chương trình giới thiệu cuộc sống của những người từ khắp nơi trên thế giới đến sống tại Nhật Bản và những khó khăn họ phải đối mặt trong xã hội Nhật.