BOSAI: Bài học từ những chuyến đi
BOSAI: An Educational Journey

BOSAI: Bài học từ những chuyến đi
BOSAI: An Educational Journey

BOSAI là phòng chống thảm họa. Nhật Bản đã học được gì từ thiên tai bao gồm động đất và sóng thần 2011, cũng như thảm họa hạt nhân tại nhà máy Fukushima Số 1? Chương trình này là một thông điệp của Nhật Bản gửi đến thế giới.