15 phút
15 Minutes

15 phút
15 Minutes

Nội dung có thể xem mọi lúc mọi nơi! Đa dạng, sáng tạo, gần gũi và được tối ưu hóa cho điện thoại thông minh. Các chủ đề bao gồm từ nghệ thuật, thủ công và ninja cho đến người nổi tiếng quốc tế!