Hành trình ẩm thực về Tokyo

Hành trình ẩm thực về Tokyo

"Hành trình ẩm thực về Tokyo" giới thiệu thực phẩm có bán tại các chợ mang tính biểu tượng của Tokyo, nơi có những loại thực phẩm tươi ngon nhất từ khắp Nhật Bản.