Cùng đọc truyện

Cùng đọc truyện

Chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học thiếu nhi và một số tản văn, tiểu thuyết xuất sắc của Nhật Bản, để cha mẹ và con cái cùng thưởng thức, từ đó hiểu được cảm xúc cũng như những nét tinh tế của người Nhật.