Nhật Bản qua Tản văn và Truyện

Nhật Bản qua Tản văn và Truyện

Nhật Bản qua Tản văn và Truyện là chương trình giới thiệu truyện ngắn của các tiểu thuyết gia Nhật Bản. Không chỉ thưởng thức những câu chuyện hay, bạn còn có thể hiểu được tâm tình của người Nhật.