Sát cánh

Sát cánh

Cùng nhau nỗ lực! Mời các bạn đến với những câu chuyện đầy cảm hứng về những người Nhật đang hợp tác với các địa phương ở nước đang phát triển, giúp họ giải quyết vấn đề và tạo dựng cơ hội.