Phát kiến hàng đầu Nhật Bản

Phát kiến hàng đầu Nhật Bản

Sản xuất tại Nhật Bản! Chương trình là những câu chuyện và bí mật kỳ thú đằng sau các sáng chế được yêu thích và hấp dẫn nhất của Nhật Bản.