Câu chuyện Host Town

Câu chuyện Host Town

Trước thềm Olympic và Paralympic tại Tokyo, nhiều chính quyền địa phương đã đăng ký làm Host Town, tức thành phố chủ nhà, đón tiếp các nước và vùng lãnh thổ tham gia Thế vận hội. Chương trình giới thiệu các hoạt động giao lưu quốc tế trên khắp mọi miền của Nhật Bản.