Nơi chúng tôi gọi là nhà

Nơi chúng tôi gọi là nhà

Chương trình giới thiệu cuộc sống của những người từ khắp nơi trên thế giới đến sống tại Nhật Bản và những khó khăn họ phải đối mặt trong xã hội Nhật.