Câu chuyện đằng sau kiệt tác

Câu chuyện đằng sau kiệt tác

Chương trình giới thiệu những câu chuyện đặc biệt liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo, đưa bạn đến với thế giới của mỹ học Nhật Bản.