audio
Ứng phó thảm họa, những bước đầu tiên
Góc kết nối
14phút 56giây

Ngày phát sóng: Ngày 18 tháng 6 năm 2020
Có thể xem đến: Ngày 18 tháng 6 năm 2021

Làm sao để học về ứng phó thảm họa ở Nhật Bản? Trong số này, những người Myanmar đang sống ở Tokyo đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Người thực hiện chương trình là chị Khin Aye Nge, phụ trách sản xuất chương trình cho ban tiếng Miến Điện. Trước tiên, chị Khin tới thăm một tu viện Phật giáo tập trung nhiều người Myanmar sinh sống tại Nhật Bản. Chị cùng họ đi tới một cơ sở để học cách ứng phó cũng như trải nghiệm mô phỏng thảm họa. Họ học hỏi được gì từ đó? Ngoài ra, một chuyên gia của chính quyền địa phương cũng kiểm tra xem tu viện chuẩn bị ứng phó với động đất và hỏa hoạn như thế nào. Lời khuyên của bà là gì và họ đã ứng dụng như thế nào? (Chương trình phát sóng lần đầu vào ngày 2/4/2020)

photo Bài giảng về đề phòng thảm họa cho người Myanmar tại một tu viện Phật giáo ở Tokyo photo Trải nghiệm mô phỏng động đất photo Thực hành sử dụng bình cứu hỏa photo Những người tham gia đều hào hứng