07phút 59giây

Có được phép bán lại tài khoản ngân hàng cho người khác hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 11 tháng 7 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Có được phép bán lại tài khoản ngân hàng cho người khác hay không?". Chương trình sẽ giới thiệu một số trường hợp người Việt Nam gặp rắc rối khi sống ở Nhật Bản.

photo

Tóm lược chương trình