08phút 02giây

Có được bán lại điện thoại di động cho người khác hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 27 tháng 6 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Có được bán lại điện thoại di động cho người khác hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp và giới thiệu một số quy định về điện thoại di động tại Nhật Bản.

photo

Tóm lược chương trình