09phút 41giây

Có được rủ thêm người đến sống cùng ở nhà thuê hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 13 tháng 6 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Có được rủ thêm người đến sống cùng ở nhà thuê hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp và giới thiệu một số quy định về nhà ở tại Nhật Bản.

photo

Tóm lược chương trình