09phút 47giây

Có được vứt bàn ăn vào loại rác đốt được hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 23 tháng 5 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Có được vứt bàn ăn vào loại rác đốt được hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp và giới thiệu một số quy định về việc vứt rác ở Nhật Bản.

photo

Tóm lược chương trình