09phút 22giây

Có được phép tự giết mổ lợn sữa để làm đồ ăn hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 9 tháng 5 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Tại Nhật Bản có được phép tự giết mổ lợn sữa để làm đồ ăn hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp.

photo

Tóm lược chương trình