07phút 50giây

Có được vừa đi xe đạp vừa sử dụng điện thoại di động hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 25 tháng 4 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Có được vừa đi xe đạp vừa sử dụng điện thoại di động hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp và giới thiệu một số quy định khác liên quan đến xe đạp.

photo

Tóm lược chương trình