07phút 40giây

Ở Nhật Bản khi đi xe đạp có được chở thêm người hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 11 tháng 4 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Ở Nhật Bản khi đi xe đạp có được chở thêm người hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp và giới thiệu một số quy định khác liên quan đến xe đạp.

photo

Tóm lược chương trình