audio
Tại Nhật Bản có thể làm rượu từ gạo hay không?
Những điều thường thức ở Nhật Bản
06phút 48giây

Ngày phát sóng: Ngày 28 tháng 3 năm 2021
Có thể xem đến: Ngày 28 tháng 3 năm 2022

Câu hỏi kỳ này là: "Tại Nhật Bản có thể làm rượu từ gạo hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp.

photo