06phút 48giây

Tại Nhật Bản có thể làm rượu từ gạo hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 28 tháng 3 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: "Tại Nhật Bản có thể làm rượu từ gạo hay không?". Luật sư Ibusuki Shoichi sẽ đưa ra lời giải đáp.

photo

Tóm lược chương trình