09phút 08giây

Có được bắt thuỷ hải sản ở biển và sông hồ hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 14 tháng 3 năm 2021 Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2023

Câu hỏi kỳ này là: "Có được bắt thuỷ hải sản ở biển và sông hồ hay không?".

photo

Tóm lược chương trình