07phút 39giây

Có được bắt chim bồ câu trong công viên hay không?

Những điều thường thức ở Nhật Bản

Ngày phát sóng: Ngày 28 tháng 2 năm 2021 Có thể theo dõi đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2024

Câu hỏi kỳ này là: “Có được bắt chim bồ câu trong công viên hay không?”. Ngoài ra còn có câu đố liên quan đến các loài động vật khác.

photo

Tóm lược chương trình