audio
Saengduean Chailert: Nhà hoạt động bảo tồn voi ở miền Bắc Thái Lan
Trò chuyện trực tiếp
11phút 20giây

Ngày phát sóng: Ngày 7 tháng 1 năm 2021
Có thể xem đến: Ngày 7 tháng 1 năm 2022

Cô Saengduean Chailert là người sáng lập Công viên Voi Tự nhiên ở miền Bắc Thái Lan. Cô đang có những hoạt động bảo tồn loài voi châu Á. Cùng nghe cô chia sẻ về tâm huyết dành cho hoạt động bảo vệ voi. (Chương trình phát sóng lần đầu vào ngày 17/12/2020).

photo Cô Saengduean Chailert là nhà hoạt động bảo tồn voi ở miền Bắc Thái Lan