audio
Mitch Albom: Tác giả sách bán chạy nhất, Nhà hoạt động từ thiện
Trò chuyện trực tiếp
13phút 04giây

Ngày phát sóng: Ngày 5 tháng 11 năm 2020
Có thể xem đến: Ngày 5 tháng 11 năm 2021

Mitch Albom bắt đầu cho ra mắt bộ tiểu thuyết "Human Touch' (Sự tiếp xúc của con người) vào tháng 4/2020. Ấn bản điện tử và âm thanh của tiểu thuyết miêu tả cuộc chiến chống đại dịch vi-rút corona của người dân ở Detroit đã giúp tác giả quyên được tiền từ thiện. Chúng ta cùng nghe ông Albom chia sẻ về tiểu thuyết và lý do tại sao ông có thể hỗ trợ được nhiều người trong khoảng thời gian ngắn như vậy. (Chương trình phát sóng lần đầu vào ngày 22/10/2020).

photo Ông Mitch Albom, tác giả sách bán chạy nhất và là nhà hoạt động từ thiện