audio
Ông Muhammad Yunus - Người sáng lập Ngân hàng Grameen
Trò chuyện trực tiếp
12phút 32giây

Ngày phát sóng: Ngày 28 tháng 1 năm 2021
Có thể xem đến: Ngày 25 tháng 3 năm 2022

Nhà kinh tế học người Bangladesh, ông Muhammad Yunus giành giải Nobel nhờ xây dựng hệ thống tín dụng vi mô dành cho người nghèo. Cùng trò chuyện với ông về "doanh nghiệp xã hội", sáng kiến đưa ông đi khắp thế giới. (Chương trình đã được phát ngày 23/7/2020).

photo Ông Muhammad Yunus - Người sáng lập Ngân hàng Grameen