audio
Nghệ thuật kịch giấy "Kamishibai" truyền đi thông điệp hòa bình
Cái nhìn từ Nhật Bản
12phút 37giây

Ngày phát sóng: Ngày 31 tháng 1 năm 2019
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 1 năm 2020

Một phụ nữ người Mỹ có ông là tù nhân chiến tranh tại Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Một phụ nữ Nhật cũng có ông bị bỏ tù trong chiến tranh chỉ vì đã dự đoán và cảnh báo rằng Nhật Bản bại trận. Hai người họ cùng nhau dùng nghệ thuật kịch giấy "Kamishibai" để kể về bi kịch của các vụ ném bom nguyên tử và nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình.

photo Bà Matsui Eiko, người Nhật, dựng vở kịch giấy "Never Again" (Đừng tái diễn) nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình photo Bà Matsui Eiko hướng dẫn cách biểu diễn cho bà Sydney Solis (phải) photo Bà Sydney biểu diễn vở "Never Again" bằng tiếng Anh trước khán giả người Nhật