audio
Bình xá lợi hình viên ngọc rực cháy
Câu chuyện đằng sau kiệt tác
13phút 29giây

Ngày phát sóng: Ngày 16 tháng 5 năm 2019
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2029

Chương trình giới thiệu bình kim loại đựng xá lợi được chế tác vào thế kỷ 13. Bình cao hơn 50cm, bao gồm phần đế và thân đỡ một viên ngọc đang rực cháy. Người Nhật tin rằng xá lợi có sức mạnh xua đuổi tà ma và giúp ước nguyện của con người thành hiện thực.

photo Bình xá lợi hình viên ngọc rực cháy