audio
Cổng chính dinh thự của Lãnh chúa Ikeda
Câu chuyện đằng sau kiệt tác
12phút 06giây

Ngày phát sóng: Ngày 13 tháng 12 năm 2018
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2029

Kiến trúc đồ sộ uy nghi bằng gỗ với mái ngói lớn và vọng gác hai bên là cổng chính dinh thự ở Edo (Tokyo hiện nay) của gia tộc lãnh chúa Ikeda. Cổng có thiết kế và quy mô mà chỉ những lãnh chúa có địa vị cao nhất mới được phép xây dựng. Dinh thự đã bị phá dỡ, chỉ duy nhất cánh cổng vẫn còn đến ngày nay.

photo Cổng chính dinh thự của Lãnh chúa Ikeda