audio
Jigoku Zoshi (Cuộn tranh Địa ngục)
Câu chuyện đằng sau kiệt tác
13phút 35giây

Ngày phát sóng: Ngày 14 tháng 6 năm 2018
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2029

Tác phẩm Jigoku Zoshi (Cuộn tranh Địa ngục) ra đời vào thế kỷ 12, vẽ cảnh địa ngục nơi đày ải những kẻ tội lỗi. Tương truyền, bức tranh được vẽ theo lệnh của Thiên Hoàng Go-Shirakawa, người sưu tầm rất nhiều tranh cuộn. Đương thời, việc sở hữu nhiều bộ sưu tập như vậy thể hiện quyền uy văn hóa.

photo Jigoku Zoshi (Cuộn tranh Địa ngục)