audio
Hộp nghiên mực vẽ hình cầu ván 8 nhịp của Ogata Korin
Câu chuyện đằng sau kiệt tác
13phút 55giây

Ngày phát sóng: Ngày 10 tháng 5 năm 2018
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2029

Hộp nghiên mực được thiết kế để đựng giấy bút. Ogata Korin, người nổi tiếng về vẽ tranh trên bình phong, cho ra đời “Hộp nghiên mực vẽ hình cầu ván 8 nhịp của Ogata Korin” vào những năm đầu thế kỷ 18. Phần vỏ hộp khảm trai và dát vàng hình hoa diên vĩ Nhật Bản nở bên bờ nước, một chủ đề cổ điển trong tác phẩm văn học "Truyện về xứ Ise". Cấu trúc táo bạo của tác phẩm cho thấy mong muốn của Korin là vượt ra khỏi giới hạn truyền thống. (Chương trình đã được phát ngày 7/5/2015).

photo Hộp nghiên mực vẽ hình cầu ván 8 nhịp của Ogata Korin