audio
Tranh đồng "Đức Mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng"
Câu chuyện đằng sau kiệt tác
11phút 43giây

Ngày phát sóng: Ngày 12 tháng 4 năm 2018
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2029

Fumi-e, tranh khắc hình Chúa để giẫm chân lên, ra đời vào thế kỷ 17 và là công cụ phát hiện người Cơ đốc giáo. Bức tranh được gắn cố định trong văn phòng hành chính địa phương để không thể dùng làm vật thờ cúng. Vậy bức tranh này được dùng như thế nào? Câu chuyện về bức tranh cho chúng ta biết nhiều điều về tình hình xã hội thời kỳ đó, cuộc sống của người dân và vị trí của tôn giáo trong xã hội.

photo Tranh đồng "Đức Mẹ đồng trinh và Chúa hài đồng"