audio
Sách giải phẫu học Tây y (Kaitai Shinsho 解体新書)
Câu chuyện đằng sau kiệt tác
14phút 14giây

Ngày phát sóng: Ngày 1 tháng 10 năm 2015
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2029

Câu chuyện lần này đưa chúng ta trở lại Edo, tên cũ của Tokyo, ở nửa cuối thế kỷ 18. Tại đây, một nhóm bác sỹ đã có được cuốn sách về bên trong cơ thể người bằng tiếng Hà Lan. Những thông tin này khác xa với quan niệm ở Nhật Bản lúc đó, vốn bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại. Các bác sỹ rất ngạc nhiên và qua giải phẫu thực tế đã xác định được các hình vẽ minh họa rất chính xác. Họ đã quyết tâm học tiếng Hà Lan và dịch cuốn sách, dù trong lòng thấy “việc này giống như ra biển lớn bằng thuyền mà chẳng có mái chèo hay bánh lái”. Kaitai Shinsho – Sách giải phẫu học Tây y có 5 tập, được hoàn thành sau 3 năm rưỡi. Đây là cuốn sách về giải phẫu học phương Tây đầu tiên được giới thiệu rộng rãi ở Nhật Bản. Chương trình nói về những người đã nỗ lực vượt qua khó khăn để có được kiến thức mới trong thời kỳ tiếp xúc với nước ngoài bị kiểm soát nghiêm ngặt. Câu chuyện diễn ra trước khi Nhật Bản mở cửa với thế giới cả gần một thế kỷ.

photo