audio
Chuông nghi lễ, với thiết kế đường chữ thập (Dotaku)
Câu chuyện đằng sau kiệt tác
12phút 46giây

Ngày phát sóng: Ngày 16 tháng 4 năm 2015
Có thể xem đến: Ngày 31 tháng 3 năm 2029

Chuông đồng Dotaku là loại chuông được làm ở Nhật Bản từ thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên đến thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Người ta cho rằng, loại chuông này được dùng trong các dịp lễ tế. Chuông đồng nghi lễ với thiết kế đường chữ thập trong chương trình này có thể được làm từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 1 trước Công Nguyên. Trên thân chuông có những bức tranh vẽ hình chuồn chuồn, rùa mai mềm, và cảnh săn lợn rừng bằng chó. Bức tranh hai người giã chày đôi và bức tranh nhà sàn có giá trị đặc biệt, vì chúng cho thấy cuộc sống của con người thời kỳ nông nghiệp lúa nước bắt đầu ở Nhật Bản. Cả nguyên liệu đồng lẫn kỹ thuật làm chuông đồng du nhập vào quần đảo Nhật Bản từ nước ngoài như Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên. Chuông đồng Dotaku cho thấy người Nhật cổ đại đã tiếp thu những kỹ thuật này từ nước ngoài và vận dụng theo cách riêng của mình.

photo