audio
Giảm thiểu rủi ro thảm họa cho các cộng đồng đa văn hóa
BOSAI - Ứng phó thảm họa
11phút 40giây

Ngày phát sóng: Ngày 26 tháng 5 năm 2020
Có thể xem đến: Ngày 26 tháng 5 năm 2021

Chủ đề số này là bảo vệ các cộng đồng đa văn hóa trước thiên tai, thảm họa. Từ thực tế của trận Đại động đất Hanshin ở Kobe năm 1995, một kênh phát thanh cộng đồng dành cho cư dân là người nước ngoài bắt đầu đi vào hoạt động. Các nhóm đại diện cho các cộng đồng ngôn ngữ cũng tích cực thúc đẩy các sự kiện ứng phó thảm họa. Chương trình giới thiệu về kinh nghiệm và nỗ lực của cộng đồng ở Kobe, qua đó cung cấp những bí quyết hữu ích cho mọi người trên thế giới. (Chương trình đã được phát ngày 16/1/2019).

photo Kênh "FMYY" ra đời sau trận động đất ở Kobe năm 1995. Hằng tuần, chị Oshiro Roxana, một người hoạt động tích cực trong cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, cùng các tình nguyện viên người Nhật phát trực tiếp qua internet các chương trình về ứng phó thảm họa photo Sự kiện BOSAI dịp Giáng sinh của tổ chức Comunidad Latina Hyogo thu hút 1.000 người tham dự, gồm người Nhật và những người gốc Nam Mỹ photo Giáo sư Yoshitomi Shizuyo (trái) thuộc khoa Ngoại ngữ, Đại học Nagoya tích cực góp phần thúc đẩy cộng đồng đa văn hóa