Cổ đông lớn của Toshiba phản đối kế hoạch tách công ty

Một trong những cổ đông lớn nhất của Toshiba phản đối kế hoạch tách công ty thành 3 doanh nghiệp độc lập.

Hôm thứ Tư, công ty 3D Investment Partners đã gửi thư ngỏ đến ban lãnh đạo Toshiba để trình bày quan điểm của mình.

Công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Singapore này cho rằng quá trình dẫn đến đề xuất trên thiếu minh bạch, và kế hoạch đã không thuyết phục được các cổ đông.

Công ty 3D Investment Partners nắm khoảng 7% cổ phần trong Toshiba. Họ là cổ đông lớn đầu tiên bày tỏ quan điểm về đề xuất tách công ty.

Dự kiến, Toshiba sẽ tổ chức hội nghị cổ đông bất thường trước cuối tháng 3 để lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư.