Ông Kishida kêu gọi LDP thảo luận chủ nghĩa tư bản mới

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kêu gọi các thành viên Đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh cầm quyền, tích cực thảo luận các cách hiện thực hóa cái mà ông gọi là "chủ nghĩa tư bản mới".

Hôm thứ Năm, khoảng 80 nghị sĩ đã tham dự phiên họp đầu tiên của nhóm chuyên trách thuộc LDP nhằm đạt được các mục tiêu chính sách chính của thủ tướng. Ông Kishida cũng là người đứng đầu nhóm này.

Ông cho biết người dân trên toàn thế giới đang tìm kiếm hệ thống kinh tế xã hội mới, trong đó tầng lớp trung lưu được bảo vệ vững chắc, còn doanh nghiệp và chính phủ có các chính sách đầu tư táo bạo.

Ông cũng cho biết ông muốn khởi động chu kỳ tăng trưởng và phân phối hợp lý, trong đó chính phủ sẽ mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, kĩ thuật số và an ninh kinh tế, còn người dân sẽ được hưởng thành quả của tăng trưởng kinh tế.

Cũng theo ông Kishida, một ủy ban khác thuộc chính phủ đang nỗ lực để trước mùa xuân năm sau sẽ đề ra kế hoạch tổng thể nhằm thực hiện chủ nghĩa tư bản mới.

Ông bày tỏ mong muốn nhóm chuyên trách thuộc LDP sẽ tích cực tham gia thảo luận và trình bày quan điểm của đảng cho ủy ban của chính phủ.

Tổng thư ký LDP Motegi Toshimitsu cho biết chủ nghĩa tư bản cần phải cải tổ mô hình để đáp ứng các thay đổi của thời đại.

Ông cho biết nhóm chuyên trách thuộc LDP và ủy ban của chính phủ sẽ cùng thúc đẩy thảo luận về chủ nghĩa tư bản mới.

Dự kiến, nhóm chuyên trách thuộc LDP cũng sẽ tham vấn chuyên gia trước khi soạn thảo đề xuất về các biện pháp cụ thể.