Chính phủ Nhật kéo dài hỗ trợ tài chính khẩn cấp tới 2022

Chính phủ Nhật Bản đã kéo dài thời hạn hỗ trợ tài chính khẩn cấp sang năm sau cho những người bị giảm thu nhập hoặc thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch vi-rút corona.

Cư dân là người nước ngoài cũng có thể nộp đơn xin hỗ trợ.

Chính phủ sẽ cung cấp một khoản vay lên đến 200.000 yên, tương đương khoảng 1.700 đôla, cho những người cần hỗ trợ tài chính khẩn cấp.

Một chương trình khác cho phép các hộ gia đình có từ 2 người trở lên được vay số tiền tương tự (tối đa 200.000 yên) mỗi tháng trong thời gian 3 tháng để chi tiêu sinh hoạt. Người độc thân cũng có thể vay 1.300 đôla/tháng trong 3 tháng.

Cả hai chương trình trên đều cho vay với lãi suất bằng 0.

Ban đầu, hạn chót nhận đơn là cuối tháng 11, tuy nhiên thời hạn này đã được kéo dài đến cuối tháng 3/2022.

Cá nhân có thể nộp đơn tại các ban phúc lợi xã hội đặt tại các địa phương trên toàn quốc.

Chính phủ cũng cung cấp các khoản vay lên tới 2.600 đôla trong 3 tháng cho những cá nhân đã đạt mức vay tối đa theo các chương trình trên hoặc những người đã bị từ chối đơn xin vay mới.

Thời hạn nộp hồ sơ cho các khoản vay này cũng đã được kéo dài đến cuối tháng 3/2022. Người đã được hỗ trợ rồi nhưng vẫn đang gặp khó khăn về tài chính thì có thể nộp hồ sơ đăng ký khoản vay này.

Đơn có thể nộp tại các văn phòng phúc lợi xã hội của chính quyền tỉnh hoặc địa phương.